”Tillsätta haverikommission”

Stenhård kritik mot svenska herrarna