"Det var gulligt att han ställde upp"

Anrell om Johan Olssons insats