Trafikverket: "Utökad snöberedskap"

Bengt Olsson från Trafikverket ger dagens trafikprognos.