Därför dog Bill Paxton

Dödsorsaken nu offentliggjord.