Födelsevideon från havsbotten blir viral

Sjöhästens fortplantning hänför.