"En spektakulär händelse"

Lavin i franska alperna – flera begravdes under snön