”Det är en obehaglig händelse”

Svenska Malin i närheten av lavinområdet