Bevisade nykterheten med ett ovanligt knep

Studenten klarade sig ur poliskontrollen