Kinas varning till USA efter USA:s Antimissil-system till Sydkorea

Kinas utrikesdepartement uppger att USA och Sydkorea går för långt och uppger att man kommer ta till nödvändiga säkerhetsåtgärder.