Därför fick de Nobelpriset i kemi

Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel får årets Nobelpris i kemi