Aftonbladet perspektiv: Trans-begreppen

Aftonbladet perspektivs snabblektion i trans-begreppen som uppdateras.