Framtidens resor – i rör

En testbana byggs i Nevada för att testa konceptet Hyperloop. Tanken är att framtidens resor och transporter ska göras i kapslar som färdas i rör med extremt lågt lufttryck.