Larmet: Halva Sverige sakar vårdpersonal

Brist på undersköterskor i många kommuner