Trump avskedar 46 åklagare

Många får gå omedelbart