"Man måste ändra synen på yrket"

Undersköterskan Eyob Araya om situationen inom äldreomsorgen