Här räddar han livet på sin bror

Den magiska fisketuren blev plötsligt mycket obehaglig