"Det känns hedrande, fint och förvånande."

Magnus Wennman tog storslam i Årets bild