Idol-vinst eller Allsvenskt spel?

Kevin Walker svarar på läsarnas frågor