"Staten ska inte bestämma vem du är"

Efter Aftonbladets granskning – nu ändrar regeringen könstillhörighetslagen