”Finns ett hot om terrorism”

SÄPOs årsbok över 2016 vittnar om ett tuffare säkerhetsläge under 2016, med bland annat spioneri och extremism.