"Det är krypvinden längst hela huset som brinner"

Hör räddningstjänsten om branden i Tensta.