Filip och Fredrik samlade in en miljon till Syrien

Bad folk skänka sex kronor var.