Fruktan för Brexit på Nordirland

"Kommer att påverka oss enormt"