Fler länder överväger de nya flygreglerna

Terrorgrupp har utvecklat ny teknik - nu ska viss teknik förbjudas.