"Det ser ut som att det är en människa i den"

Internet tappar det helt när besten kommer ut ur hönshuset.