Upptäckte slingrig fripassagerare på flyget

Under en flygning till Alaska hittade en pojke en kvarglömd orm.