”De andre åker runt å har böxera full av miljoner”

BIK Karlskoga – en klubb omgärdad av eldsjälar