Skyfall försvårar cyklonhjälp

"Debbie" orsakade stor förödelse i Australien, nu blir det svårare att nå ut med hjälpen.