"Någon måste anmäla att det sker oegentligheter"

God man utsatte flicka för sexövergrepp och kommunerna saknar resurser för kontroller av gode män. Med oss för att kommentera frågan är Håkan Andersson, förvaltningschef Överförmyndarförvaltningen.