Så reagerar världen på brexit

Nu kommer reaktionerna världen runt angående Storbritanniens utträde ur EU.