Livsfarliga handlingarna som alla gör på motorvägen

Tre körsätt som kan sluta i katastrof – brukar du köra så?