Värmdö utan vatten

Vattenläckan hittad, men ingen klartid finns.