Oisín Cantwell: "Det finns ingen tydlig trend"

Aftonbladets Oisin Cantwell kommenterar Brottsförebyggande rådets samlade statistik över brottsligheten i Sverige 2016