Antalet mord i Sverige minskar

Enligt Brottsförebyggande rådets nya rapport så har det begåtts 6 färre fall av dödligt våld 2016 om man jämför med 2015.