Niklas Strömstedt inspireras av Malmsjö och Göranzon

Niklas Strömstedt: "De har ju levt nästan ett helt liv ihop"