Trakasserades och hotades - för att hon inte följde grannarnas egna regler

Kvinnor i Stockholms norra förorter som väljer att inte följa grannarnas informella regelverk om livsstil och klädsel utsätts för stenkastning, hot och trakasserier. Ur Kalla Fakta, sänds 4 april 21:00.