Sjöstedt: "Stäng religösa friskolor"

Vänsterledaren säger att "det är helt fel att indoktrinera barn".