Oj, vilken vecka!

Panelen diskuterar USA:s attack mot flygbasen i Syrien.