Fenomenet chockar invånarna

Se det skumma naturfenomenet i Skottland