Så ska du agera vid en brand i hemmet

Därför är det viktigt att öva med familjen