Söker efter överlevande i rasmassorna

Sopberg kollapsade - minst 21 döda