Ett stort hinder – för små varelser

Änderna försöker ta sig över tröskeln