Bush den äldre till sjukhus

Expresidenten drabbad av lunginflammation.