Lokal ishalka och risk för gräsbänder

Vi ger er dagens trafikläge tillsammans med Trafikverket.