"Det sticker iväg så väldigt fort"

Det är hög risk för gräsbränder, och SMHI utfärdar nu varningar. Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, är med och berättat.