Det börjar bli trångt i rymden

Nu varnar rymdforskare om risken för katastrofala
kollisioner på grund av mängden satelliter i vår omloppsbana.