Här blir föräldrarnas experiment katastrof

De vill visa musikens kraft men barnet reagerar kanske inte som väntat