Peter Hultqvist (S): "Försvaret av Gotland är viktigt"

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är på besök på Gotland för att se över upprustningen av försvaret.