Trump-supporter lägger skulden på Trump

Vit makt-ledaren kan bli stämd men menar att Trump bär ansvaret