Polis och försvar i nära samarbete vid terrorjakten

Försvarsmaktens hemligaste specialförband SOG stod redo